MAAROVÁ, Iveta, Mgr., PhD.

106005 - Katedra románskych a slovanských jazykov

odborná asistentka
Miestnosť D2.09
E-mailová adresa
Telefón +421 2 6729 5209
Pedagogická činnosť:
Oblastné a interkultúrne štúdie v španielskom jazyku Reálie španielsky hovoriacich krajín Interkultúrna komunikácia v španielskom jazyku Odborný španielsky jazyk pre mierne pokročilých – externé štúdium, študenti FPM
Vedeckovýskumná činnosť:
kultúra a komunikácia, interkultúrna komunikácia, reálie