MELUŠOVÁ, Elena, PhDr., CSc.

106005 - Katedra románskych a slovanských jazykov

odborná asistentka
Miestnosť E2.11
E-mailová adresa
Telefón +421 2 6729 5263
Pedagogická činnosť:
Normatívna gramatika slovenského jazyka Úvod do štúdia francúzskeho jazyka Ortoepia a ortografia francúzskeho jazyka Lingvistická charakteristika francúzskeho jazyka I., II. Odborný francúzsky jazyk pre FMV, FPM Odborný francúzsky jazyk pre mierne pokročilých I, II – externé štúdium, študenti OF
Vedeckovýskumná činnosť:
lingvistika francúzskeho jazyka metodika vyučovania francúzskeho a slovenského jazyka