MOCKOVÁ, Nina, Mgr., PhD.

106005 - Katedra románskych a slovanských jazykov

odborná asistentka
Miestnosť E9.11
E-mailová adresa
Telefón +421 2 6729 5161