RIZEKOVÁ, Iveta, PhDr., PhD.

106005 - Katedra románskych a slovanských jazykov

odborná asistentka
Miestnosť D2.39
E-mailová adresa
Telefón +421 2 6729 5239
Pedagogická činnosť:
Odborný francúzsky jazyk – akademický Praktická štylistika francúzskeho jazyka I. Tretí cudzí jazyk I., II., III. Cudzí jazyk pre začiatočníkov I., II. (francúzsky) Reálie Slovenska vo francúzštine Francúzsky jazyk pre mierne pokročilých I, II. - externé štúdium, študenti FPM
Vedeckovýskumná činnosť:
odborný francúzsky jazyk, štylistika, vedecký a akademický diskurz, lingvodidaktika, komunikačné kompetencie, reálie