SMOLEŇOVÁ, Elena, Mgr., PhD.

106005 - Katedra románskych a slovanských jazykov

odborná asistentka taliansky jazyk
Miestnosť D4.42
E-mailová adresa
Telefón +421 2 6729 5442
Pedagogická činnosť:
Taliančina pre začiatočníkov I, II,III, IV. Tretí cudzí jazyk – taliančina I,II,III. Odborná taliančina pre mierne pokročilých I,II,III. Všeobecná taliančina pre mierne pokročilých I. – externé štúdium, študenti FPM
Vedeckovýskumná činnosť:
Lingvodidaktika Odborný ekonomický jazyk