SPIRIDON, Vasile, prof., Dr.

106005 - Katedra románskych a slovanských jazykov

profesor
Miestnosť D4.43
E-mailová adresa
Telefón +421 2 6729 5443