SPIŠIAKOVÁ, Mária, doc. Mgr., PhD.

106005 - Katedra románskych a slovanských jazykov

docentka prodekanka pre vedu a výskum
Miestnosť D2.38
E-mailová adresa
Telefón +421 2 6729 5238
Pedagogická činnosť:
Úvod do štúdia španielskeho jazyka Lingvistická charakteristika I., II. Odborný španielsky jazyk pre pokročilých Odborný španielsky jazyk pre mierne pokročilých – externé štúdium, študenti OF
Vedeckovýskumná činnosť:
kontrastívna lingvistika, gramatika, lexikológia