TUREKOVÁ, Andrea, Mgr., PhD.

106005 - Katedra románskych a slovanských jazykov

odborná asistentka vedúca katedry; francúzsky jazyk
Miestnosť D2.28
E-mailová adresa
Telefón +421 2 6729 5228
Pedagogická činnosť:
Oblastné a interkultúrne štúdie vo francúzskom jazyku, Interkultúrna komunikácia vo francúzskom jazyku, Vybrané kapitoly z francúzskej literatúry  
Vedeckovýskumná činnosť:
francúzsky román 18. storočia: estetické premeny žánru, romány ženských autoriek, parodická a libertínska rozprávka  

Doplnkové informácie

Vyštudovala na Filozofickej fakulte UK v Bratislave francúzsky jazyk a literatúru v kombinácii s filozofiou. Popri štúdiu v Bratislave zároveň absolvovala dvojročný študijný pobyt vo Francúzsku na Univerzite Blaise Pascal (dnes Univerzita v Auvergne) v Clermont-Ferrand, kde získala dva vysokoškolské diplomy – Maîtrise (Master 1) a D.E.A. (Master 2) z francúzskej literatúry. Počas doktorandského štúdia absolvovala viacero študijných pobytov v Clermont-Ferrand alebo v Paríži. V roku 2008 obhájila dizertačnú prácu na FF UK v Bratislave venovanú francúzskemu románu 18. storočia. V rokoch 2007 – 2015 pôsobila na Pedagogickej fakulte UK v Bratislave, od roku 2016 pôsobí na Fakulte aplikovaných jazykov EU v Bratislave

Publikácie (výber):

Tureková, Andrea (2020): Mémoire et imagination dans la Jeunesse du Commandeur de l’abbé Prévost. In: Svět literatury, 2020, roč. 21, s. 29-37. Dostupné na: https://svetliteratury.ff.cuni.cz/wp-content/uploads/sites/14/2020/10/Andrea_Turekova_29-37.pdf

Tureková, Andrea (2019): Od idealizovanej vízie k degradovanému objektu: obraz hrdiniek cez prizmu rozprávača v románoch abbého Prévosta. In: Ostium, 2019,1, s. 1-11 [online]. Dostupné na: https://ostium.sk/language/sk/od-idealizovanej-vizie-k-degradovanemu-objektu-obraz-hrdiniek-cez-prizmu-rozpravaca-v-romanoch-abbeho-prevosta/

Tureková, Andrea (2018): Le Bestiaire, la parodie et le libertinage dans Tanzaï et Néadarné de Crébillon fils. In: Ostium, 2018, 2, s. 1-9 [online]. Dostupné na: https://ostium.sk/language/sk/le-bestiaire-la-parodie-et-le-libertinage-dans-tanzai-et-neadarne-de-crebillon-fils/

Tureková, Andrea (2018): Le Bestiaire dans le conte libertin. In: Romanica Olomucensia, 2018, 30 (1), s. 139-152. DOI: 10.5507/ro.2018.009. Dostupné na: https://romanica.upol.cz/pdfs/rom/2018/01/09.pdf

Tureková, Andrea (2015): Le jeu de l’« invisible » et du « visible » dans les Lettres de Mistriss Fanni Butlerd de Madame Riccoboni. In: Ostium, 2015, 2, s. 1-9 [online]. Dostupné na: https://ostium.sk/language/sk/le-jeu-de-l-invisible-et-du-visible-dans-les-lettres-de-mistriss-fanni-butlerd-de-madame-riccoboni/

Tureková, Andrea (2015): Le dilemme de l’amour et de la vertu et la revendication féminine dans les Lettres d’Adélaïde de Dammartin de Mme Riccoboni. In: Romanica Olomucensia, 2015, 27 (2), s. 281-290. DOI: 10.5507/ro.2015.023. Dostupné na: https://romanica.upol.cz/pdfs/rom/2015/02/10.pdf

Tureková, Andrea (2013): Les « sœurs » de la princesse de Clèves au XVIIIe siècle : exemple des héroïnes de Madame de Tencin. In: Romanica Olomoucensia, 2013, 25 (1), s. 73-82. DOI: 10.5507/ro.2013.007. Dostupné na: https://romanica.upol.cz/pdfs/rom/2013/01/07.pdf

Tureková, Andrea (2012): Rozprávka ako nástroj spoločenskej satiry vo francúzskej literatúre 18. storočia: Charles Duclos a jeho Acajou a Zirphile (1744). In: Ostium, 2012, 4, s. 1-6 [online]. Dostupné na: https://ostium.sk/language/sk/rozpravka-ako-nastroj-spolocenskej-satiry-vo-francuzskej-literature-18-storocia-charles-duclos-a-jeho-acajou-a-zirphile-1744/