TUŽINSKÁ, Sofia, Mgr., PhD.

106005 - Katedra románskych a slovanských jazykov

odborná asistentka zástupkyňa vedúcej katedry za románske jazyky
Miestnosť D2.09
E-mailová adresa
Telefón +421 2 6729 5209
Pedagogická činnosť:
Odborná španielčina pre mierne pokročilých I, II. Všeobecná španielčina pre stredne pokročilých I, II. Odborná španielčina pre pokročilých I, II. – externé štúdium Vybrané kapitoly z dejín hispanoamerickej literatúry I, II. Vybrané kapitoly z dejín literatúry (španielska literatúra)
Vedeckovýskumná činnosť:
dejiny literatúry, umelecký preklad, reálie