ULIČNÁ, Martina, Mgr., PhD.

106005 - Katedra románskych a slovanských jazykov

odborná asistentka
Miestnosť D2.37
E-mailová adresa
Telefón +421 2 6729 5237