Načítavam stránku...
Fakulta aplikovaných jazykov has 22 registered members
MenoPozíciaKontaktné informácie
sekretariát katedry
D2.32
+421 2 6729 5232
...
odborná asistentka
D2.37
+421 2 6729 5237
...
odborná asistentka
D2.37
+421 2 6729 5237
...
odborná asistentka
E9.27
+421 2 6729 5177
...
lektorka
D2.31
+421 2 6729 5231
...
docentka
D2.36
+421 2 6729 5236
...
odborný asistent
koordinátor AIS pre katedru
E2.11
+421 2 6729 5263
...
odborný asistent, výkonný redaktor časopisu Lingua et vita
zástupca vedúcej katedry za slovanské jazyky
D2.33
+421 2 6729 5233
...
odborná asistentka
D2.09
+421 2 6729 5209
...
odborná asistentka
E2.11
+421 2 6729 5263
...
odborná asistentka
E9.11
+421 2 6729 5161
...
lektorka
E9.11
+421 6729 5161
...
odborná asistentka
D2.09
+421 6729 5209
...
odborná asistentka
D2.39
+421 2 6729 5239
...
lektor
E9.27
+421 6729 5177
...
odborná asistentka
D4.42
+421 2 6729 5442
...
profesor
D2.28
+421 2 6729 5228
...
docentka
prodekanka pre vedu a výskum
D2.38
+421 2 6729 5238
...
odborná asistentka
poverená riadením katedry
D4.43
+421 2 6729 5443
...
odborná asistentka
zástupkyňa vedúcej katedry za románske jazyky
D2.09
+421 2 6729 5209
...
odborná asistentka
D2.37
+421 2 6729 5237
...
odborná asistentka
E9.16
+421 2 6729 5166
...
Chcete byť informovaný o aktuálnom dianí na fakulte?