VARELA CANO, Diana Patricia, Mgr., PhD.

106005 - Katedra románskych a slovanských jazykov

odborná asistentka
Miestnosť E9.16
E-mailová adresa
Telefón +421 2 6729 5166
Pedagogická činnosť:
Odborná španielčina pre mierne pokročilých Odborná španielčina pre pokročilých Tretí cudzi jazyk – španielsky jazyk Španielčina pre začiatočnikov Všeobecná španielčina pre mierne pokročilých Všeobecná španielčina pre mierne stredne pokročilých
Vedeckovýskumná činnosť:
Didaktika – vyučovanie cudcích jazykov