CHMELOVÁ, Daniela

CHMELOVÁ, Daniela

Katedra jazykovedy a translatológie, Katedra románskych a slovanských jazykov

sekretárka

D2.32 +421 2 6729 5232

Ekonomická univerzita v Bratislave za účelom šírenia pozitívneho povedomia a propagácie organizovaných verejných akcií, vyhotovuje obrazové a zvukové záznamy, ktoré zverejňuje na svojej webovej stránke. V prípade výhrad k zverejneným obrazovým a zvukovým záznamom si uplatňujte tieto výhrady písomne na e-mail: . Kompletné informácie k spracúvaniu osobných údajov tu.