Katedra románskych a slovanských jazykov (KRaSJ) je personálne početná a jazykovo rôznorodá. Jej členovia zabezpečujú výučbu troch románskych (francúzštiny, španielčiny, taliančiny) a dvoch slovanských (ruštiny a slovenčiny) jazykov na všetkých fakultách EUBA, a to v celej škále predmetov: od všeobecného po odborný jazyk, reálie, kultúru a komunikáciu, rokovania, končiacich záverečnou alebo štátnou skúškou. Katedra  zabezpečuje súčasne výučbu odborných jazykových predmetov v študijnom programe Cudzie jazyky a intekrultúrna komunikácia, vo francúzskom a španielskom jazyku. Ako jediná katedra poskytuje aj kurzy tretieho cudzieho jazyka – pre začiatočníkov (na FMV a FAJ).

Široké vedomosti, bohaté skúsenosti a entuziazmus členov katedry sa odrážajú nielen vo vyučovacom procese a vo vedecko-publikačnej činnosti, ale aj v aktivitách podporujúcich spoluprácu so študentmi a s partnerskými inštitúciami doma aj v zahraničí. 

Ekonomická univerzita v Bratislave za účelom šírenia pozitívneho povedomia a propagácie organizovaných verejných akcií, vyhotovuje obrazové a zvukové záznamy, ktoré zverejňuje na svojej webovej stránke. V prípade výhrad k zverejneným obrazovým a zvukovým záznamom si uplatňujte tieto výhrady písomne na e-mail: . Kompletné informácie k spracúvaniu osobných údajov tu.