Pozvánka

na vedecké zasadnutie

Katedry interkultúrnej komunikácie

  

Prednáška na tému:

Technology of Ukrainian-English machine translation based on recursive neural network as long short-term memory

Prednášajúci: doc. Mgr. Svitlana Goloshchuk, PhD.

Prednáška sa bude konať v zasadačke dekana FAJ D2. 21

v pondelok 19. júna 2023 o 10. 00 h