Pozvánka

na vedecké zasadnutie

Katedry interkultúrnej komunikácie

  

Prednáška na tému:

Technology of Ukrainian-English machine translation based on recursive neural network as long short-term memory

Prednášajúci: doc. Mgr. Svitlana Goloshchuk, PhD.

Prednáška sa bude konať v zasadačke dekana FAJ D2. 21

v pondelok 19. júna 2023 o 10. 00 h

Ekonomická univerzita v Bratislave za účelom šírenia pozitívneho povedomia a propagácie organizovaných verejných akcií, vyhotovuje obrazové a zvukové záznamy, ktoré zverejňuje na svojej webovej stránke. V prípade výhrad k zverejneným obrazovým a zvukovým záznamom si uplatňujte tieto výhrady písomne na e-mail: . Kompletné informácie k spracúvaniu osobných údajov tu.