Počas týždňa od 24. októbra do 28. októbra 2022 sa multidisciplinárna a multikultúrna skupina študentov zo 7 európskych krajín (Portugalsko, Belgicko, Holandsko, Nemecko, Česká republika, Maďarsko, Fínsko) zúčastnila hybridného intenzívneho programu (Blended Intensive Programme) s názvom Boost Your Digital Storytelling Skills na Fakulte obchodu, hotelierstva a cestovného ruchu na Budapest Business School v Budapešti.

V dňoch 16. a 17. júna 2022 sa na Inštitúte ekonomiky a manažmentu Vysokej školy chemicko-technologickej v Prahe konala Medzinárodná vedecká konferencia CORALL v rámci projektu Erasmus+ KA2 Strategické partnerstvá 2019-1-HU01-KA203-061070 (Coaching-oriented online resources for the autonomous learning of LSP).

Študentky a vyučujúce francúzskeho jazyka z Katedry románskych a slovanských jazykov Fakulty aplikovaných jazykov EUBA sa v pondelok 9. mája 2022 zúčastnili, v priestoroch Fakulty manažmentu UK, 10. ročníka podujatia Forum Étudiants – Entreprises (Fórum Študenti – Podniky), venovaného pracovným príležitostiam pre frankofónnych študentov na Slovensku.