Projekt EDU-FIT

EDU-FIT je medzinárodný výskumný a interdisciplinárny projekt, ktorého cieľom je zvýšiť povedomie novej generácie študentov a ďalších cieľových skupín o význame zdravého životného štýlu a následne o prevencii obezity a nadváhy.