Projekt CORALL

Registračné číslo: 

 • 2019-1-HU01-KA203-061070

 

Názov projektu: 

 • COACHING-ORIENTED ONLINE RESOURCES FOR THE AUTONOMOUS LEARNING OF LSP

 

Skratka:

 • CORALL

 

Trvanie:

 • 01/12/2019 – 31/07/2022

 

Koordinátor:

 • Budapest Business School, Hungary

 

Projektoví partneri:

 • Budapest Business School, Hungary (Coordinator)
 • Beuth University of Applied Sciences, Berlin, Germany
 • Haaga-Helia University of Applied Sciences, Helsinki, Finland
 • Polytechnic Institute of Guarda, Portugal
 • Czech Technical University in Prague, Czech Republic
 • University of Economics in Bratislava, Slovakia

 

Koordinátor na EU v Bratislave:

 • PhDr. Ildikó NÉMETHOVÁ, PhD. (management, intellectual output)

 

Členovia tímu na EU v Bratislave:

 • doc. PhDr. Radoslav ŠTEFANČÍK, MPol., Ph.D. (intellectual output)
 • PaedDr. Eva STRADIOTOVÁ, PhD. (intellectual output)
 • doc. Mgr. Ing. Katarína SERESOVÁ, PhD. (intellectual output)
 • Ing. Denisa BĚČÁKOVÁ (financial and administrative management)

 

Webová stránka projektu:

 

corall logo logosbeneficaireserasmus

Ekonomická univerzita v Bratislave za účelom šírenia pozitívneho povedomia a propagácie organizovaných verejných akcií, vyhotovuje obrazové a zvukové záznamy, ktoré zverejňuje na svojej webovej stránke. V prípade výhrad k zverejneným obrazovým a zvukovým záznamom si uplatňujte tieto výhrady písomne na e-mail: . Kompletné informácie k spracúvaniu osobných údajov tu.