UPOZORNENIE:

Žiaden študent nesmie vycestovať na Erasmus + stáž bez oficiálne schválenej Žiadosti o uvoľnenie zo štúdia z dôvodu stáže v zahraničí!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ekonomická univerzita v Bratislave za účelom šírenia pozitívneho povedomia a propagácie organizovaných verejných akcií, vyhotovuje obrazové a zvukové záznamy, ktoré zverejňuje na svojej webovej stránke. V prípade výhrad k zverejneným obrazovým a zvukovým záznamom si uplatňujte tieto výhrady písomne na e-mail: . Kompletné informácie k spracúvaniu osobných údajov tu.