Manuál_k_praktickej_stáži_Erasmus+

 1. Súčet dĺžok všetkých Erasmus+ mobilít na jednom stupni vysokoškolského štúdia (štúdium, študentská stáž, absolventská stáž) nesmie presiahnuť 12 mesiacov. 

Povinná dokumentácia od študentov k výberovému konaniu na Erasmus+ mobilita ─ stáž

 1. kompletne vyplnená oficiálna prihláška Erasmus+ (Student Application Form); študent v nej uvádza krajiny a typ pozície podľa svojich priorít, pri podávaní prihlášky ešte nemusí mať dohodnutú firmu a pozíciu.

  Študent je povinný sa zaregistrovať na webovej stránke www.studyabroad.sk

  Manuál k prihlasovaniu je dostupný na webovej stránke http://www.euba.sk/medzinarodne-vztahy/medzinarodne-vztahy/erasmus/preview-file/studyabroad-manual-student-15238.pdf

 2. štruktúrovaný životopis (curriculum vitae „CV“) v anglickom (2 výtlačky a slovenskom jazyku (2 výtlačky). Dokument je potrebné vložiť do systému.

 3. motivačný list v anglickom (2 výtlačky) a slovenskom jazyku (2 výtlačky). Dokument je potrebné vložiť do systému.

 4. výpis výsledkov štúdia v slovenskom jazyku (2 výtlačky). Dokument podpisom potvrdí študijná referentka FAJ EU v Bratislave. Dokument je potrebné vložiť do systému.

 

Hľadanie vhodnej firmy na účely stáže

 1. Študent si vhodnú firmu a pozíciu na stáž vyhľadáva sám. Môže pritom čerpať z ponuky stáží  (k dispozícii na vyžiadanie u koordinátora OMM pre študentov nominovaných na mobilitu) a tiež z vlastných informačných zdrojov. V prípade potreby môže požiadať o osobnú konzultáciu koordinátora OMM.

 

Povinná dokumentácia od nominovaných študentov pred odchodom na stáž do zahraničia  

 1. Learning Agreement For Traineeships (LAT)

  Po obdržaní akceptácie z firmy (stačí v mailovej podobe) pripraví študent v spolupráci s firmou Learning Agreement for Traineeships (LAT). Vyplnené tlačivo predloží študent prodekanovi pre medzinárodné vzťahy. Kompletné podpísané vyhotovenie LAT študent nahrá do aplikácie https://www.studyabroad.sk/. Koordinátor OMM pripraví na základe zmluvy LAT a informácii o osobnom bankovom účte študenta pre študenta Zmluvu o poskytnutí finančného príspevku.

 2. Žiadosť o uvoľnenie zo štúdia z dôvodu stáže

  Vyplnené tlačivo predloží študent prodekanovi pre medzinárodné vzťahy. Dekrét o uvoľnení zo štúdia je potrebné nahrať do systému.

Povinná dokumentácia od študentov po návrate zo stáže

 1. Žiadosť o uznanie výsledkov stáže v zahraničí

 

Ekonomická univerzita v Bratislave za účelom šírenia pozitívneho povedomia a propagácie organizovaných verejných akcií, vyhotovuje obrazové a zvukové záznamy, ktoré zverejňuje na svojej webovej stránke. V prípade výhrad k zverejneným obrazovým a zvukovým záznamom si uplatňujte tieto výhrady písomne na e-mail: . Kompletné informácie k spracúvaniu osobných údajov tu.