https://www.euba.sk/medzinarodne-vztahy/odchadzajuci-studenti/erasmus-studium-v-eu

 Manuál_k_študijnému_pobytu Erasmus+

 

ONLINE_LEARNING_AGREEMENT_manuál

 

Procesná mapa k Erasmus+štúdiu v 10-tich krokoch

Žiadosť o uvoľnenie zo štúdia

 

Povinná dokumentácia od študentov po návrate zo študijného pobytu zo zahraničia

a. Žiadosť o uznanie výsledkov štúdia v zahraničí

b. Zoznam predmetov s kreditmi, ktoré študent žiada mať uznané podľa AiSu v danom semestri a akademickom roku (vo Worde).

 

 

 

Ekonomická univerzita v Bratislave za účelom šírenia pozitívneho povedomia a propagácie organizovaných verejných akcií, vyhotovuje obrazové a zvukové záznamy, ktoré zverejňuje na svojej webovej stránke. V prípade výhrad k zverejneným obrazovým a zvukovým záznamom si uplatňujte tieto výhrady písomne na e-mail: . Kompletné informácie k spracúvaniu osobných údajov tu.