https://www.euba.sk/medzinarodne-vztahy/odchadzajuci-studenti/erasmus-studium-v-eu

 Manuál_k_študijnému_pobytu Erasmus+

  1. Každý študent Fakulty aplikovaných jazykov Ekonomickej univerzity v Bratislave má právo zúčastniť sa Erasmus+ mobility – štúdium jedenkrát na každom stupni štúdia.

  2. Súčet dĺžok všetkých Erasmus+ mobilít na jednom stupni vysokoškolského štúdia (štúdium, študentská stáž, absolventská stáž) nesmie presiahnuť 12 mesiacov. 

 

ONLINE_LEARNING_AGREEMENT_manuál

 

Procesná mapa k Erasmus+štúdiu v 10-tich krokoch

Žiadosť o uvoľnenie zo štúdia

 

Povinná dokumentácia od študentov po návrate zo študijného pobytu zo zahraničia

a. Žiadosť o uznanie výsledkov štúdia v zahraničí

b. Zoznam predmetov s kreditmi, ktoré študent žiada mať uznané podľa AiSu v danom semestri a akademickom roku (vo Worde).

 

 

 

Ekonomická univerzita v Bratislave za účelom šírenia pozitívneho povedomia a propagácie organizovaných verejných akcií, vyhotovuje obrazové a zvukové záznamy, ktoré zverejňuje na svojej webovej stránke. V prípade výhrad k zverejneným obrazovým a zvukovým záznamom si uplatňujte tieto výhrady písomne na e-mail: . Kompletné informácie k spracúvaniu osobných údajov tu.