UPOZORNENIE:

Žiaden študent nesmie vycestovať na študijný pobyt bez platne podpísanej a potvrdenej Žiadosti o uvoľnenie zo štúdia počas ERASMUS+ mobility!

 

 

 

Ekonomická univerzita v Bratislave za účelom šírenia pozitívneho povedomia a propagácie organizovaných verejných akcií, vyhotovuje obrazové a zvukové záznamy, ktoré zverejňuje na svojej webovej stránke. V prípade výhrad k zverejneným obrazovým a zvukovým záznamom si uplatňujte tieto výhrady písomne na e-mail: . Kompletné informácie k spracúvaniu osobných údajov tu.