Prekladateľské centrum Fakulty aplikovaných jazykov EU v Bratislave je dobrovoľným združením pracovníkov fakulty. Centrum sa podieľa na príprave vedeckých textov prekladmi rukopisov zo slovenského jazyka do jazyka anglického, nemeckého, francúzskeho, španielskeho a ruského. Svoje služby poskytuje pedagogickým a vedeckým pracovníkom Ekonomickej univerzity v Bratislave a v prípade voľných kapacít aj pedagogickým a vedeckým pracovníkom z iných univerzít a zamestnancom SAV.

Podrobnejšie informácie o činnosti a službách centra získate na dekanáte Fakulty aplikovaných jazykov EU v Bratislave.

 

Kontakt

SERESOVÁ, Katarína, doc. Mgr. Ing., PhD.

SERESOVÁ, Katarína, doc. Mgr. Ing., PhD.

prodekanka pre rozvoj

profesorka

E2.09 +421 2 6729 5323

Ekonomická univerzita v Bratislave za účelom šírenia pozitívneho povedomia a propagácie organizovaných verejných akcií, vyhotovuje obrazové a zvukové záznamy, ktoré zverejňuje na svojej webovej stránke. V prípade výhrad k zverejneným obrazovým a zvukovým záznamom si uplatňujte tieto výhrady písomne na e-mail: . Kompletné informácie k spracúvaniu osobných údajov tu.