Načítavam stránku...

Študijný program CUDZIE JAZYKY A INTERKULTÚRNA KOMUNIKÁCIA

Fakulta aplikovaných jazykov ponúka komplexne akreditované vysokoškolské vzdelávanie na 1. a 2. stupni štúdia.

 

Na 1. a 2. stupni štúdia ponúkame:

  • Študijný odbor: cudzie jazyky a kultúry
  • Študijný program: cudzie jazyky a interkultúrna komunikácia

 

Študijný program cudzie jazyky a interkultúrna komunikácia ponúkame na oboch stupňoch štúdia v nasledovných jazykových kombináciách:

  • angličtina a nemčina
  • angličtina a francúzština
  • angličtina a španielčina
  • nemčina a francúzština
  • nemčina a španielčina

 

Študijný poriadok

Študijný poriadok EU v Bratislave

Dodatok č. 1 k študijnému poriadku EU v Bratislave

Chcete byť informovaný o aktuálnom dianí na fakulte?