Študijný program CUDZIE JAZYKY A INTERKULTÚRNA KOMUNIKÁCIA

Fakulta aplikovaných jazykov ponúka komplexne akreditované vysokoškolské vzdelávanie na 1. a 2. stupni štúdia.

Sprievodca štúdiom na Fakulte aplikovaných jazykov pre akademický rok 2023/2024

Na 1. a 2. stupni štúdia ponúkame:

 

Študijný program cudzie jazyky a interkultúrna komunikácia ponúkame na oboch stupňoch štúdia v nasledovných jazykových kombináciách:

  • angličtina a nemčina
  • angličtina a francúzština
  • angličtina a španielčina

 

Študijný poriadok

Študijný poriadok EU v Bratislave

Dodatok č. 1 k študijnému poriadku EU v Bratislave

Ekonomická univerzita v Bratislave za účelom šírenia pozitívneho povedomia a propagácie organizovaných verejných akcií, vyhotovuje obrazové a zvukové záznamy, ktoré zverejňuje na svojej webovej stránke. V prípade výhrad k zverejneným obrazovým a zvukovým záznamom si uplatňujte tieto výhrady písomne na e-mail: . Kompletné informácie k spracúvaniu osobných údajov tu.