Načítavam stránku...

 

  Termín Poznámka
Zápisy na štúdium

4. 9.2017

5.9.-6.9.2017

7.9.-8.9.2017

11.9.-12.9.2017

13.9.-14.9.2017

1.ročník/bakalár

2. ročník/bakalár

3. ročník/bakalár

1. ročník/magister

2. ročník/magister

Úvodné informácie pre študentov 1. ročníka 4.9.2017 od 08.30 hod. v C1.07
Výučba – zimný semester – denné štúdium – 1. a 2. stupeň 18. 9. – 15. 12. 2017  
Týždeň na udeľovanie zápočtov 11. 12. – 15. 12. 2017  
Predtermíny 18.12. – 22.12.2017  
Skúškové obdobie – zimný semester 2. 1. – 2. 2. 2018  
Zimné prázdniny

5.2.-9.2.

2018

 
Výučba – letný semester – denné štúdium –  1. a 2. ročník 1. stupňa a 1. ročník 2. stupňa 12. 2. – 11. 5. 2018  
Výučba – letný semester – denné štúdium – 3. ročník 1. stupňa a 2. ročník 2. stupňa 12. 2. – 27. 4. 2018  
Týždeň na udeľovanie zápočtov a priebežných hodnotení

23. 4. – 28. 4. 2018

7. 5. – 12. 5. 2018

pre záverečné ročníky na 1. a 2. stupni

pre ostatné ročníky na 1. a 2. stupni

Skúškové obdobie – 3. ročník 1. stupňa a 2. ročník 2. stupňa 30. 4. – 26. 5. 2018  
Skúškové obdobie – letný semester 14. 5. – 6. 7. 2018*  

Štátne skúšky – bakalárske**

písomná časť štátnice

14.5.-16.5.2018

z jazyka anglického, nemeckého, francúzskeho a španielskeho

Štátne skúšky – bakalárske**

ústna časť štátnice

 

4.6. – 6. 6. 2018

28.5.-31.5.2018

z jazyka anglického

z jazykov nemeckého, francúzskeho a španielskeho

Štátne skúšky – magisterské**

28.5.-31.5.2018

4.6. – 8. 6. 2018

z jazyka anglického

z jazykov nemeckého, francúzskeho a španielskeho

Prijímacie skúšky pre 1. stupeň štúdia 11. 6. – 15. 6. 2018  
Prijímacie skúšky pre 2. stupeň štúdia 2. 7. 2018  
Promócie (2. stupeň štúdia) 25. 6. – 6. 7. 2018

podľa harmonogramu

Aula EU v Bratislave

Promócie (1. stupeň štúdia) 2. 7 . – 6. 7. 2018

podľa harmonogramu

Aula EU v Bratislave

Obdobie hlavných prázdnin 9. 7. – 31. 8. 2018  

* v období prijímacích skúšok na 1. stupeň štúdia možno skúšať iba v popoludňajších hodinách po 15.00 hod.

** okrem obdobia prijímacích skúšok na 1. stupeň štúdia

Prerokovalo: Vedenie FAJ v Bratislave dňa 10.4.2017

Prerokovalo a schválilo: Kolégium dekana FAJ v Bratislave dňa 26.4.2017

FaLang translation system by Faboba
Chcete byť informovaný o aktuálnom dianí na fakulte?