Načítavam stránku...
  Termíny
Zápisy na štúdium

5.9.2016 (1. ročník / bakalár)

6.9. - 8.9.2016 (2. ročník/bakalár)

9.9. - 13.9.2016 (3. ročník/bakalár)

14.9. - 16.9.2016 (1. ročník/magister)

19.9. - 21.9.2016 (2. ročník/magister)

Úvodné informácie pre študentov 1. ročníka 5.9.2016 (od 08.30 hod. v C1.07)
Slávnostné otvorenie akademického roka

26.9.2016 (centrálne pre celú univerzitu)

Výučba - zimný semester - denné štúdium - 1. a 2. stupeň

26.9. – 23.12.2016  

Skúškové obdobie - zimný semester

2.1. – 10.2.2017

Výučba – letný semester – denné štúdium – 1. a 2. ročník 1. stupňa a 1. ročník 2. stupňa 

13.2. – 12.5.2017 

Výučba – letný semester – denné štúdium – 3. ročník 1. stupňa a 2. ročník 2. stupňa 

13.2. – 28.4.2017

Odovzdanie záverečných prác – vloženie prác do AIS, odovzdanie 3 exemplárov na príslušnú katedru 

15.4.2017 (bakalárske práce)

1.4.2017 (magisterské práce)

Skúškové obdobie – 3. ročník 1. stupňa a 2. ročník 2. stupňa 

2.5. – 27.5.2017 

Skúškové obdobie – letný semester* 

15.5. – 7.7.2017

Štátne skúšky magisterské** 

29.5. – 1.6.2017 (z jazyka anglického)

5.6. - 7.6.2017 (z jazykov nemeckého, francúzskeho a španielskeho)

Štátne skúšky bakalárske** 

8.6. – 9.6.2017 (z jazyka anglického)

19.6. - 20.6.2017 (z jazykov nemeckého, francúzskeho a španielskeho)

Prijímacie skúšky pre 1. stupeň štúdia 

12.6. – 16.6.2017 

Prijímacie skúšky pre 2. stupeň štúdia 

30.6.2017

Opravný (resp. náhradný) termín štátnych skúšok na 1. a 2. stupni štúdia 

22.8. – 31.8.2017 

Promócie (2. stupeň štúdia) 

26.6. – 7.7.2017 (podľa harmonogramu Aula EU v Bratislave)

Promócie (1. stupeň štúdia)

3.7. – 7.7.2017 (podľa harmonogramu Aula EU v Bratislave)

Obdobie hlavných prázdnin

10.7. – 31.8.2017 

*v období prijímacích skúšok na 1. stupeň štúdia možno skúšať iba v popoludňajších hodinách po 15.00 hod.

** okrem obdobia prijímacích skúšok na 1. stupeň štúdia 

 

Prerokovalo: Vedenie FAJ EU v Bratislave dňa 25.1.2016

Prerokovalo a schválilo: Kolégium dekana FAJ EU v Bratislave dňa 8.2.2016 

 

FaLang translation system by Faboba
Chcete byť informovaný o aktuálnom dianí na fakulte?