Načítavam stránku...

Un Monde en toc

Katedra románskych a slovanských jazykov FAJ

v spolupráci so Švajčiarskym veľvyslanectvom na Slovensku

Vás v rámci Mesiaca frankofónie pozývajú

na stretnutie s Rinny Gremaud,

autorkou knihy "Un Monde en toc" (Svet z falošného zlata).

Podujatie sa bude konať v utorok 19. 3. 2019

o 11h v miestnosti E1.06.

Autorka predstaví svoju knihu, bude  čítať z nej úryvky,

potom  bude nasledovať diskusia (vo francúzštine).

Tešíme sa na Vašu účasť.

Pozvánka vo francúzskom jazyku.

Chcete byť informovaný o aktuálnom dianí na fakulte?