Načítavam stránku...

V týchto dňoch vedúce jednotlivých katedier FAJ informujú vyučujúcich o výsledkoch hodnotenia kvality výučby a pedagogických pracovníkov zo zimného semestra akademického roka 2018/2019. Učiteľky a učitelia s výrazne zlými výsledkami absolvujú pohovor s členmi vedenia fakulty, v prípade, ak sa budú nedostatky opakovať, dôjde k ďalším pracovnoprávnym opatreniam. Naopak, učiteľky a učitelia s vynikajúcimi výsledkami z hodnotenia budú vedením fakulty v rámci možností, ktoré školstvu tento štát poskytuje, motivovaní k ďalšej pozitívnej práci. Vedenie fakulty ďakuje všetkým študentkám a študentom, ktorí sa do hodnotenia zapojili, pretože spätnú väzbu považujeme za mimoriadne dôležitý motivačný faktor v našom kariérnom napredovaní. Zodpovedné hodnotenie je podľa nás dôležitý faktor v budovaní dôvery medzi študentmi a učiteľmi. Zároveň privítame, keď poslucháči budú k hodnoteniu pristupovať  mimoriadne zodpovedne, napríklad aj tým, že si nebudú  zamieňať mená učiteľov. Zároveň predpokladáme, že k hodnoteniu učiteliek a učiteľov pristupujú študentky a študenti po splnení si všetkých študijných povinností, vrátane pravidelnej účasti tak na seminároch, ako aj prednáškach.

Za spoluprácu ďakujeme.

S pozdravom,

Radoslav Štefančík

dekan fakulty

Chcete byť informovaný o aktuálnom dianí na fakulte?