Načítavam stránku...

Milá študentka, milý študent prvého ročníka,

v mene dekana Fakulty aplikovaných jazykov doc. PhDr. Radoslava Štefančíka, MPol., Ph.D., si vás dovoľujeme pozvať na slávnostnú imatrikuláciu študentov prvého ročníka Fakulty aplikovaných jazykov, ktorá sa uskutoční dňa 23. 10. 2019 (streda) o 12,45 v miestnosti C1.07. Slávnostná imatrikulácia patrí medzi najvýznamnejšie akademické slávnosti, preto je Vaša účasť očakávaná. Pedagógovia, ktorí budú mať s Vami pedagogický proces, budú upovedomení, aby Vás uvoľnili v dostatočnom predstihu.

Tešíme sa na Vašu účasť.

Študijné oddelenie FAJ

Pozvánka

Chcete byť informovaný o aktuálnom dianí na fakulte?