Načítavam stránku...

Neváhaj a využi aj tento rok jedinečnú príležitosť zúčastniť sa Erasmus+ praktickej stáže. Získaj odborné / praktické zručnosti s cieľom lepšie pochopiť ekonomické a spoločenské podmienky hostiteľskej krajiny v súčinnosti s nadobudnutím pracovných skúseností a jazykových zručností.

Povinná dokumentácia  k výberovému konaniu na Erasmus+ mobilita ─ stáž

  1. kompletne vyplnená oficiálna prihláška Erasmus+ (Student Application Form); študent v nej uvádza krajiny a typ pozície podľa svojich priorít, pri podávaní prihlášky ešte nemusí mať dohodnutú firmu a pozíciu.

Študent je povinný sa zaregistrovať na webovej stránke www.studyabroad.sk

Manuál k prihlasovaniu je dostupný na webovej stránke http://www.euba.sk/medzinarodne-vztahy/medzinarodne-vztahy/erasmus/preview-file/studyabroad-manual-student-15238.pdf

  1. štruktúrovaný životopis (curriculum vitae „CV“) v anglickom (2 výtlačky a slovenskom jazyku (2 výtlačky). Dokument je potrebné vložiť do systému.
  2. motivačný list v anglickom (2 výtlačky) a slovenskom jazyku (2 výtlačky). Dokument je potrebné vložiť do systému.
  3. výpis výsledkov štúdia v slovenskom jazyku (2 výtlačky). Dokument podpisom potvrdí študijná referentka FAJ EU v Bratislave. Dokument je potrebné vložiť do systému

Termín na  prihlasovanie je 15.12.2019.

https://euba.sk/medzinarodne-vztahy/odchadzajuci-studenti/erasmus-prakticke-staze

Erasmus stáž výzva december 2019

Chcete byť informovaný o aktuálnom dianí na fakulte?