Milé študentky, milí študenti,

 

dovoľte mi prosím, touto cestou vás informovať o možnosti prihlásiť sa na študijnú mobilitu v rámci štipendijného programu CEEPUS pre akademický rok 2020/2021

Študenti sa môžu uchádzať o štúdium v rámci siete AMADEUS – CIII – CIII-AT-0068-16-2021 na nasledovných univerzitách:

 

Univerzita

Semestrálny pobyt

Počet miest

Krátkodobý pobyt

Počet miest

WU – (Vienna University of Economics and Business) / Austria

4 mesiace na 1 študenta

2 študenti

Warsaw School of Economics Collegium of World Economy, Institute of International Management and Marketing / Poland

3 mesiace

1 študent

2 mesiace

1 študent

Od účastníkov na WU – (Vienna University of Economics and Business) sa vyžaduje veľmi dobrá znalosť nemčiny aj angličtiny.  

 

Záujemcovia musia do stredy 10. júna 2020 doložiť nasledovné dokumenty, ktoré je potrebné zaslať prostredníctvom elektronickej komunikácie Mgr. Veronike Lipovskej, koordinátorke pre stáže a učiteľské a zamestnanecké mobility:

 

  •         životopis – CV v angličtine,
  •         motivačný list v angličtine,
  •         výpis známok (v slovenčine)
  •         a zaradenie, o ktorú univerzitu máte prednostný záujem.

 

Záujemcovia sa musia zaregistrovať na nasledovnom linku: https://www.ceepus.info/login/register_short.aspx#nbb.

Bližšie informácie nájdete na stránke:

https://euba.sk/medzinarodne-vztahy/odchadzajuci-studenti/mobilitne-programy/159-ceepus

www.ceepus.info

https://ceepus.saia.sk/

https://ceepus.saia.sk/sk/main/prakticke-informacie/informacna-brozura-programu-ceepus

Študenti sa môžu uchádzať o štipendium aj ako tzv. freemover (mimo siete) - prihlášky na pobyt sa podávajú priebežne od 1. júla 2020 do 30. novembra 2020. Pre pobyty v zimnom semestri sa odporúča záujemcom, aby si vytvorili prihlášku v priebehu júla.

V prípade akýchkoľvek otázok ma neváhajte kontaktovať.

 

Ďakujem veľmi pekne a prajem príjemný deň.

 

S pozdravom,

 

Ildikó Némethová 

prodekanka pre medzinárodné vzťahy FAJ

Ekonomická univerzita v Bratislave za účelom šírenia pozitívneho povedomia a propagácie organizovaných verejných akcií, vyhotovuje obrazové a zvukové záznamy, ktoré zverejňuje na svojej webovej stránke. V prípade výhrad k zverejneným obrazovým a zvukovým záznamom si uplatňujte tieto výhrady písomne na e-mail: . Kompletné informácie k spracúvaniu osobných údajov tu.