Oznamujeme študentom 1. ročníka Mgr. štúdia, že publikácia, ktorá vyšla v roku 2019 v zahraničí pod názvom  "Linguistische Charakteristik der deutschen Sprache" od autoriek Lívie a Silvie Adamcových sa nachádza aj v univerzitnej knižnici Viedenskej univerzity.

Odkaz na publikáciu nájdete aj na našej stránke v časti Nové publikácie:

https://faj.euba.sk/veda-a-vyskum/publikacie/nove-publikacie/474-adamcova-l-adamcova-s-linguistische-charakteristik-der-deutschen-sprache

Ekonomická univerzita v Bratislave za účelom šírenia pozitívneho povedomia a propagácie organizovaných verejných akcií, vyhotovuje obrazové a zvukové záznamy, ktoré zverejňuje na svojej webovej stránke. V prípade výhrad k zverejneným obrazovým a zvukovým záznamom si uplatňujte tieto výhrady písomne na e-mail: . Kompletné informácie k spracúvaniu osobných údajov tu.