Milí študenti FAJ EUBA,

dovoľujem si Vám oznámiť, že doplňovacie voľby do študentskej časti Akademického senátu Fakulty aplikovaných jazykov Ekonomickej univerzity v Bratislave, ktoré sa mali konať dňa 21. 10. 2020, sa budú konať v náhradnom termíne, ktorý určí AS FAJ EUBA. O náhradnom termíne volieb budete včas informovaní.

Mgr. Jana Kucharová, PhD.

predsedníčka AS FAJ EUBA

Ekonomická univerzita v Bratislave za účelom šírenia pozitívneho povedomia a propagácie organizovaných verejných akcií, vyhotovuje obrazové a zvukové záznamy, ktoré zverejňuje na svojej webovej stránke. V prípade výhrad k zverejneným obrazovým a zvukovým záznamom si uplatňujte tieto výhrady písomne na e-mail: . Kompletné informácie k spracúvaniu osobných údajov tu.