Milí študenti,

prinášame Vám informácie v rámci dobrovoľníckej organizácie AIESEC Bratislava na EUBA o možnostiach podieľať sa na medzinárodných projektoch v zahraničí, kde môžete:

  • Zažiť inú kultúru, pochopiť odlišnosti a budovať porozumenie
  • Zlepšiť cudzie jazyky ich aktívnym využívaním
  • Získať medzinárodnú sieť kontaktov na mladých aktívnych ľudí
  • Získané skúsenosti si zobrať naspäť na Slovensko a aplikovať ich tu do praxe

V našej prezentácii nájdete všetky potrebné informácie a kontakty.

Tešíme sa na Váš záujem a spoluprácu!

Ekonomická univerzita v Bratislave za účelom šírenia pozitívneho povedomia a propagácie organizovaných verejných akcií, vyhotovuje obrazové a zvukové záznamy, ktoré zverejňuje na svojej webovej stránke. V prípade výhrad k zverejneným obrazovým a zvukovým záznamom si uplatňujte tieto výhrady písomne na e-mail: . Kompletné informácie k spracúvaniu osobných údajov tu.