Milé študentky, milí študenti,

V mene pani prodekanky Némethovej si Vás dovoľujem informovať, že v piatok 18.12.2020 od 17:00 sa uskutoční krátke (cca 30 min) online stretnutie k podávaniu prihlášok na vypísané výberové konanie na mobilitu Erasmus+ štúdium pre akademický rok 2021/2022.

Výzvu na podávanie prihlášok nájdete na našom webe:

https://faj.euba.sk/verejnost/aktuality-novinky/584-vyzva-na-podavanie-prihlasok-na-mobilitu-erasmus-studium-pre-akademicky-rok-2021-2022

Prosím záujemcov o toto informačné stretnutie (prednostne študenti, ktorí si budú podávať prihlášky do aktuálneho VK na ak.rok 2021/2022), aby mi potvrdili svoju účasť mailom do štvrtka 17.12.2020 do 12:00. Následne dostanú link do mailu, stretnutie sa uskutoční cez platformu MS TEAMS.

Na stretnutí zodpovieme Vaše otázky k procesu výberového konania i ostatné dotazy k zahraničnému štúdiu.

V prípade otázok nás prosím neváhajte kontaktovať.

RMV

Ekonomická univerzita v Bratislave za účelom šírenia pozitívneho povedomia a propagácie organizovaných verejných akcií, vyhotovuje obrazové a zvukové záznamy, ktoré zverejňuje na svojej webovej stránke. V prípade výhrad k zverejneným obrazovým a zvukovým záznamom si uplatňujte tieto výhrady písomne na e-mail: . Kompletné informácie k spracúvaniu osobných údajov tu.