Milé študentky, milí študenti,

dovoľujeme si Vás touto cestou informovať o výzve  na Štúdium Erasmus+ mimo Európy s grantom a Štúdium mimo Európy bez grantu na akademický rok 2021/2022. 

Deadline na prihlásenie je do 19.3.2021. Výberové konanie sa uskutoční dňa 26.3.2021.

Všetky informácie nájdete aj na priložených linkách:

v slovenskom jazyku:

https://euba.sk/student/oznamy-pre-studentov/2088-studuj-v-zahranici-v-akademickom-roku-2021-2022

v anglickom jazyku:

 
Tešíme sa na Váš záujem!

RMV

 

Ekonomická univerzita v Bratislave za účelom šírenia pozitívneho povedomia a propagácie organizovaných verejných akcií, vyhotovuje obrazové a zvukové záznamy, ktoré zverejňuje na svojej webovej stránke. V prípade výhrad k zverejneným obrazovým a zvukovým záznamom si uplatňujte tieto výhrady písomne na e-mail: . Kompletné informácie k spracúvaniu osobných údajov tu.