Milé študentky, milí študenti,
 
radi by sme Vás informovali, že Národný štipendijný program  zverejnenil výzvu na predkladanie žiadostí o štipendium na študijné, výskumné/umelecké a prednáškové  pobyty v akademickom roku 2021/2022.

Uzávierka na predkladanie žiadostí je 30. apríla 2021 do 16:00 hod.

Žiadosti o štipendiá možno aktuálne predkladať  on-line na www.stipendia.sk, resp. www.scholarships.sk.

Štipendiá sú určené pre študentov 2.stupňa štúdia, doktorandov slovenských vysokých škôl a postdoktorandov.

Zároveň si Vám dovoľujeme dať do pozornosti aj najnovší Bulletin SAIA 3/2021:
https://www.saia.sk/sk/main/bulletin-saia-a-ine-publikacie/

Ekonomická univerzita v Bratislave za účelom šírenia pozitívneho povedomia a propagácie organizovaných verejných akcií, vyhotovuje obrazové a zvukové záznamy, ktoré zverejňuje na svojej webovej stránke. V prípade výhrad k zverejneným obrazovým a zvukovým záznamom si uplatňujte tieto výhrady písomne na e-mail: . Kompletné informácie k spracúvaniu osobných údajov tu.