Milé študentky, milí študenti, členovia študentskej časti akademickej obce FAJ EUBA,

pozývame Vás na doplňovacie voľby do AS FAJ EU v Bratislave, ktoré sa uskutočnia 14. apríla 2021 od 12.30 do 13.20 hod. ONLINE prostredníctvom MS Teams.

Viac informácií nájdete v priloženej pozvánke.

Návrhový list kandidáta

Vyhláška volebnej komisie na doplňovacie voľby

Výzva na podávanie návrhov na kandidátov

Tešíme sa na Vašu účasť!

AS FAJ

 

 

 

 

Ekonomická univerzita v Bratislave za účelom šírenia pozitívneho povedomia a propagácie organizovaných verejných akcií, vyhotovuje obrazové a zvukové záznamy, ktoré zverejňuje na svojej webovej stránke. V prípade výhrad k zverejneným obrazovým a zvukovým záznamom si uplatňujte tieto výhrady písomne na e-mail: . Kompletné informácie k spracúvaniu osobných údajov tu.