Milé študentky, milí študenti,
 
dovoľte mi, prosím, informovať Vás v mene pani prodekanky doc. Némethovej o dodatočnej výzve na Erasmus+ štúdium pre LS 2021/2022.
Všetky informácie nájdete v priložených dokumentoch, prosím o venovanie zvýšenej pozornosti príprave podkladov do výberového konania v zmysle bodov v priloženej výzve, došlo tam k niekoľkým menším zmenám (napr. motivačné listy a CV sa už nezasielajú v  slovenskom jazyku, ale len v 2 jazykoch: AJ + v druhom jazyku Vašej aprobácie /NJ, ŠJ, NJ/; dokumenty sa posielajú kompletne len emailom, prihláška sa podpisuje elektronicky a pod.).

Zoznam voľných univerzít

Termín uzávierky na prihlasovanie je 21. september 2021.
V prípade otázok nás, prosím, neváhajte kontaktovať.
 

S pozdravom,

RMV

plagt sj

plagt aj

 

Ekonomická univerzita v Bratislave za účelom šírenia pozitívneho povedomia a propagácie organizovaných verejných akcií, vyhotovuje obrazové a zvukové záznamy, ktoré zverejňuje na svojej webovej stránke. V prípade výhrad k zverejneným obrazovým a zvukovým záznamom si uplatňujte tieto výhrady písomne na e-mail: . Kompletné informácie k spracúvaniu osobných údajov tu.