Milé študentky, milí študenti,

prinášame Vám zoznam kandidátov pre doplňovacie voľby do AS EUBA, ktoré sa budú konať 24. novembra 2021 od 12.45 do 13.15 hod. ONLINE prostredníctvom MS Teams.

Pozvánka a pokyny pre priebeh voľby

Návrhy kanditátov

Tešíme sa na Vašu účasť!

Volebná komisia

Ekonomická univerzita v Bratislave za účelom šírenia pozitívneho povedomia a propagácie organizovaných verejných akcií, vyhotovuje obrazové a zvukové záznamy, ktoré zverejňuje na svojej webovej stránke. V prípade výhrad k zverejneným obrazovým a zvukovým záznamom si uplatňujte tieto výhrady písomne na e-mail: . Kompletné informácie k spracúvaniu osobných údajov tu.