Milé študentky, milí študenti, členovia študentskej časti akademickej obce FAJ EUBA, 

pozývame Vás na doplňovacie voľby do AS EU v Bratislave, ktoré sa uskutočnia

5. októbra 2022 od 12.30h do 13.00h v zasadačke dekana FAJ EUBA

Pozvánka na doplňovacie voľby do študentskej časti AS EUBA

Vyhláška volebnej komisiena doplňovacie voľby do študentskej časti AS EUBA

Výzva na podávanie návrhov na kandidátovza člena AS EU v Bratislavena obdobie 2022 - 2023 za študentskú časť akademickej obce FAJ EUBA

Návrh na kandidáta na člena študentskej časti AS EU v Bratislave na funkčné obdobie 2022 - 2023

Protokol o etablovaní volebnej komisie

Tešíme sa na Vašu účasť!

Volebná komisia

Ekonomická univerzita v Bratislave za účelom šírenia pozitívneho povedomia a propagácie organizovaných verejných akcií, vyhotovuje obrazové a zvukové záznamy, ktoré zverejňuje na svojej webovej stránke. V prípade výhrad k zverejneným obrazovým a zvukovým záznamom si uplatňujte tieto výhrady písomne na e-mail: . Kompletné informácie k spracúvaniu osobných údajov tu.