Milé študentky, milí študenti, členovia študentskej časti akademickej obce FAJ EUBA,

pozývame Vás na doplňovacie voľby do študentskej časti Akademického senátu Fakulty aplikovaných jazykov Ekonomickej univerzity v Bratislave, ktoré sa uskutočnia 28. novembra 2023 od 12.30 do 13.00 hod. v zasadačke dekana FAJ EUBA.

Návrhy na kandidátov do AS FAJ EUBA za študentskú časť akademickej obce FAJ EUBA predložia členovia akademickej obce v lehote od 06. novembra 2023 do 21. novembra 2023 do 12:00 hod. členom volebnej komisie osobne písomne alebo elektronicky.

PROTOKOL o výsledku doplňujúcich volieb za členov študentskej časti AS FAJ EU v Bratislave

PROTOKOL o overení návrhov na kandidátov za člena študentskej časti AS FAJ EUBA

POZVÁNKA na doplňovacie voľby do študentskej časti Akademického senátu Fakulty aplikovaných jazykov Ekonomickej univerzity v Bratislave

Návrhový list

PROTOKOL o etablovaní volebnej komisie

VYHLÁŠKA volebnej komisie na doplňovacie voľby do študentskej časti AS FAJ EUBA

VÝZVA na podávanie návrhov na kandidátov za členov študentskej častiAkademického senátu Fakulty aplikovaných jazykov Ekonomickej univerzity v Bratislave na obdobie 2023 až 2026 za študentskú časť akademickej obce FAJ EUBA

 

Ďakujeme za Vašu spoluprácu.

S pozdravom,

Volebná komisia

Ekonomická univerzita v Bratislave za účelom šírenia pozitívneho povedomia a propagácie organizovaných verejných akcií, vyhotovuje obrazové a zvukové záznamy, ktoré zverejňuje na svojej webovej stránke. V prípade výhrad k zverejneným obrazovým a zvukovým záznamom si uplatňujte tieto výhrady písomne na e-mail: . Kompletné informácie k spracúvaniu osobných údajov tu.