Milé študentky, milí študenti, 

prosíme Vás, aby ste venovali zopár minút svojho času vyplnením prieskumu, ktorý je zameraný na zdravý životný štýl vo vysokoškolskom prostredí. Odpovede aj s údajmi zostanú anonymné.

Naša iniciatíva je súčasťou projektu Erasmus plus EDU FIT- INCLUSIVE SOCIAL EDUCATION FIT FOR HEALTHY LIFE-STYLE: PREVENTING OBESITY IN YOUNG ADULTS No 2023-1-SI01-KA220-HED-000154000), ktorý koordinuje Univerzita v Maribore a na ktorom spolupracujú partneri z ďalších krajín: Chorvátsko,  Portugalsko, Slovensko a Nórsko. Tento projekt finančne podporila Európska únia s cieľom zmapovať stravovacie návyky študentov, zistiť záujem o vzdelávanie v oblasti zdravého životného štýlu a zlepšiť životný štýl študentov prostredníctvom dostupných a udržateľných zdrojov online.

Tvoja spätná väzba bude zohrávať kľúčovú úlohu pri vývoji nástrojov a riešení zameraných na podporu zdravšieho života pre študentov v univerzitnom prostredí.

Veľmi si ceníme Vašu účasť na vyplnení dotazníka, pretože ňou spoločne môžeme pozitívne ovplyvniť zdravie študentov.

Prieskum

 

edu-fit.png

funded_by_the_eu.png

 

 

Ekonomická univerzita v Bratislave za účelom šírenia pozitívneho povedomia a propagácie organizovaných verejných akcií, vyhotovuje obrazové a zvukové záznamy, ktoré zverejňuje na svojej webovej stránke. V prípade výhrad k zverejneným obrazovým a zvukovým záznamom si uplatňujte tieto výhrady písomne na e-mail: . Kompletné informácie k spracúvaniu osobných údajov tu.