Milí študenti,

v októbri tohto roka môžete byť v Luxemburgu! 

Zastúpenie Európskej komisie na Slovensku avizuje prihlásovanie na prekladateľskú stáž, tzv. Blue Book stáž v meste Luxemburg - začiatok stáže je október 2024, trvá 5 mesiacov a mesačný grant je 1376,89 eur.

V utorok  27. februára 2024 bude webinár, na ktorom sa dozviete všetky dôležité informácie. Prihlásiť sa na webinár môžete tu: https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=BotMsixS_kaQgHCSb43dscpSxrLGf-lHvldl9tKIve9UQlhRUEFDM0MzS0tBTE1MMFRUVkY4Qk9WMy4u

a niečo sa o stáži dozviete aj tu: https://www.youtube.com/watch?v=pbisJausNBY

Využite túto príležitosť a nazberajte nové skúsenosti.

 

S pozdravom Dominika Vargová

 

Mgr. Dominika Vargová, PhD.
odborná asistentka
Ekonomická univerzita v Bratislave
Fakulta aplikovaných jazykov
Katedra jazykovedy a translatológie
Dolnozemská cesta 1
852 35 Bratislava

 

 

 

Ekonomická univerzita v Bratislave za účelom šírenia pozitívneho povedomia a propagácie organizovaných verejných akcií, vyhotovuje obrazové a zvukové záznamy, ktoré zverejňuje na svojej webovej stránke. V prípade výhrad k zverejneným obrazovým a zvukovým záznamom si uplatňujte tieto výhrady písomne na e-mail: . Kompletné informácie k spracúvaniu osobných údajov tu.