Načítavam stránku...

Študijný program CUDZIE JAZYKY A INTERKULTÚRNA KOMUNIKÁCIA

https://www.euba.sk/www_write/files/SK/uchadzaci/prihlasky/2019-2020/brozura_2019_2020.pdf 

 

Fakulta aplikovaných jazykov ponúka komplexne akreditované vysokoškolské vzdelávanie na 1. a 2. stupni štúdia.

Študijný plán pre 1. stupeň vysokoškolského štúdia na FAJ EUBA v ak.roku 2018/19

Študijný plán pre 2. stupeň vysokoškolského štúdia na FAJ EUBA v ak.roku 2018/19

Na 1. a 2. stupni štúdia ponúkame:

  • Študijný odbor: cudzie jazyky a kultúry
  • Študijný program: cudzie jazyky a interkultúrna komunikácia

 

Študijný program cudzie jazyky a interkultúrna komunikácia ponúkame na oboch stupňoch štúdia v nasledovných jazykových kombináciách:

  • angličtina a nemčina
  • angličtina a francúzština
  • angličtina a španielčina
  • nemčina a francúzština
  • nemčina a španielčina
Chcete byť informovaný o aktuálnom dianí na fakulte?