Informácie pre študentov NHF, OF, FHI, FPM, FMV

Milé študentky a študenti, presuny z krúžku do krúžku nie sú povolené.

V prípade, že sa nenachádzate  v niektorom krúžku pre anglický alebo nemecký jazyk, kontaktujte sekretariát Katedry anglického a Katedry nemeckého jazyka - p. Ružena Rajecká.

V prípade, že sa nenachádzate v niektorom krúžku pre francúzsky, španielsky, ruský, taliansky alebo slovenský jazyk, kontaktujte PaedDr. Jána Kerestyho, PhD. z Katedry románskych a slovanských jazykov.

Prípadné jazykové kolízie riešte s vyučujúcimi, kde vznikla kolízia.