Rozvrh výučby cudzích jazykov pre študentov NHF, OF, FPM, FHI, FMV

Denné štúdium

Na rozvrh výučby cudzích jazykov sa prihlasujte cez AIS podľa inštrukcií svojej fakulty.

V prípade, že kurz, na ktorý sa chcete prihlásiť, nie je v rozvrhovej ponuke v AISe uvedený, kliknite sem:

Informácie ku kurzom románskych a slovanských jazykov, ktoré nie sú uvedené v rozvrhoch v AISe.

 

Externé štúdium

Katedra románskych a slovanských jazykov (Francúzsky, španielsky, taliansky a ruský jazyk a slovenčina pre cudzincov)

Termíny výučby pre študentov EXTERNÉHO ŠTÚDIA – LS 2019/2020

Katedra anglického jazyka

Termíny výučby pre študentov EXTERNÉHO ŠTÚDIA – LS 2019/2020

Katedra nemeckého jazyka

Termíny výučby pre študentov EXTERNÉHO ŠTÚDIA – LS 2019/2020

Ekonomická univerzita v Bratislave za účelom šírenia pozitívneho povedomia a propagácie organizovaných verejných akcií, vyhotovuje obrazové a zvukové záznamy, ktoré zverejňuje na svojej webovej stránke. V prípade výhrad k zverejneným obrazovým a zvukovým záznamom si uplatňujte tieto výhrady písomne na e-mail: . Kompletné informácie k spracúvaniu osobných údajov tu.