Načítavam stránku...

Rozvrh výučby cudzích jazykov pre študentov NHF, OF, FPM, FHI, FMV

Letný semester 2017/18

Dóležité upozornenie: 

Presuny medzi krúžkami rôznych učiteľov nie sú povolené. Kolízie medzi prvým cudzím jazykom a druhým cudzím jazykom sa riešia s vyučujúcimi, ktorí Vám ponúknu riešenie danej situácie.

Denné štúdium:

Anglický jazyk

Nemecký jazyk

Francúzsky jazyk

Ruský jazyk a slovenský jazyk pre cudzincov

Španielsky jazyk - OF aktualizovaná 13.2.2018

Taliansky jazyk

 

Externé štúdium:

Anglický jazyk

Nemecký jazyk

Výučba románskych a slovanských jazykov - aktualizované 06.02.2018

 

Zimný semester 2017/18

 Denné štúdium:

 Anglický jazyk

 Nemecký jazyk

 Francúzsky jazyk

Ruský jazyk a slovenský jazyk pre cudzincov

Španielsky jazyk

Taliansky jazyk

 

Externé štúdium:

Anglický jazyk

Nemecký jazyk

Výučba románskych a slovanských jazykov 

 

 

 

 

Chcete byť informovaný o aktuálnom dianí na fakulte?