Rozvrh výučby cudzích jazykov pre študentov NHF, OF, FPM, FHI, FMV

 

Denné štúdium

Na rozvrh výučby cudzích jazykov sa prihlasujte cez AIS podľa inštrukcií svojej fakulty.

 

Externé štúdium

Katedra románskych a slovanských jazykov (Francúzsky, španielsky, taliansky a ruský jazyk a slovenčina pre cudzincov)

Výučba EŠ KRSJ v ZS 2020/2021

Katedra anglického jazyka

Výučba EŠ KAJ v ZS 2020/2021

Katedra nemeckého jazyka

Výučba EŠ KNJ v ZS 2020/2021

Ekonomická univerzita v Bratislave za účelom šírenia pozitívneho povedomia a propagácie organizovaných verejných akcií, vyhotovuje obrazové a zvukové záznamy, ktoré zverejňuje na svojej webovej stránke. V prípade výhrad k zverejneným obrazovým a zvukovým záznamom si uplatňujte tieto výhrady písomne na e-mail: . Kompletné informácie k spracúvaniu osobných údajov tu.