Načítavam stránku...

Koordinátor pre študentov so špecifickými potrebami na FAJ

doc. Mgr. Ing. Katarína Seresová, PhD.

poverená prodekanka pre rozvoj

Miestnosť: E2.09

Tel.: +421 2 6729 5323

E-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

 

Informácia o možnosti získať štatút študenta so špecifickými potrebami

Vážení študenti,

v akademickom roku 2019/2020 môžete požiadať o udelenie štatútu študenta so špecifickými potrebami.

Možnosť požiadať majú študenti s týmto druhom zdravotného znevýhodnenia:

  1. zrakové postihnutie (nevidiaci, slabozraký)
  2. sluchové postihnutie (nepočujúci, nedoslýchavý)
  3. telesné postihnutie dolných končatín
  4. telesné postihnutie horných končatín
  5. chronické ochorenie (cystická fibróza, epilepsia, skleróza multiplex, transplantácia orgánu alebo tkanív, srdcovo-cievne ochorenie, neurologické ochorenie, progresívne ochorenie)
  6. zdravotné oslabenie (dlhodobá choroba a následne zdravotné oslabenie, rekonvalescencia, alebo znížená odolnosťou voči chorobám, tendencie k recidíve choroby alebo študent s ohrozením zdravia v dôsledku vplyvu nevhodného prostredia, životného režimu, nesprávnej výživy)
  7. psychické ochorenie (aktuálny psychický stav alebo dlhodobejšie psychická porucha psychického zdravia ovplyvňuje schopnosť plniť si študijné povinnosti v štandardnom režime)
  8. autizmus alebo iná pervazívna vývinová porucha (Aspergerov syndróm a pod.)
  9. poruchy učenia (dyslexia, dysgrafia, dyskalkúlia, dysortografia)

Prosíme študentov, aby k žiadosti priložili aktuálnu lekársku správu, žiadosť vlastnoručne podpísali a doručili osobne do kancelárie koordinátora pre študentov so špecifickými potrebami.

Novú žiadosť o zaradenie do evidencie študentov so špecifickými potrebami, spoločne s aktuálnou správou o zdravotnom stave musia predložiť aj študenti, ktorí žiadajú o štatút študenta so špecifickými potrebami opakovane.

 

Formuláre na stiahnutie

Žiadosť o zaradenie do evidencie

Žiadosť o primerané úpravy a podporné služby

Potvrdenie o poruchách učenia

Potvrdenie o zdravotnom znevýhodnení

 

Chcete byť informovaný o aktuálnom dianí na fakulte?