Referát pre vzdelávanie

STRADIOTOVÁ, Eva, PaedDr., PhD.

STRADIOTOVÁ, Eva, PaedDr., PhD.

prodekanka pre vzdelávanie, štatut. zástupkyňa dekana, vedúca katedry, koordinátorka Ais

docentka

D2.26 +421 2 6729 5226
 
MENCEROVÁ, Renáta, Bc.

MENCEROVÁ, Renáta, Bc.

študijná referentka

D2.40 +421 2 6729 5240
 
BIHARIOVÁ, Zuzana

BIHARIOVÁ, Zuzana

referentka pre študijné, sociálne záležitosti a rigorózne konanie

študijná referentka

D2.16 +421 2 6729 5216
 

Úradné hodiny študijného oddelenia:

pondelok     09:30 - 12.00 hod
utorok 09:00 - 12:00 hod.
streda 13:00 - 15:30 hod.
štvrtok 09:00 - 12:00 hod.
piatok -

Ekonomická univerzita v Bratislave za účelom šírenia pozitívneho povedomia a propagácie organizovaných verejných akcií, vyhotovuje obrazové a zvukové záznamy, ktoré zverejňuje na svojej webovej stránke. V prípade výhrad k zverejneným obrazovým a zvukovým záznamom si uplatňujte tieto výhrady písomne na e-mail: . Kompletné informácie k spracúvaniu osobných údajov tu.