elektronická prihláška:

https://e-prihlaska.euba.sk/ais/eprihlas/#!/home#%2Fhome

 

Návod na vyplnenie elektronickej prihlášky - 1. stupeň

https://euba.sk/uchadzac/prihlaska-na-eu-v-bratislave/navod-na-vyplnenie-e-prihlasky-1-stupen

Návod na vyplnenie elektronickej prihlášky - 2. stupeň

https://euba.sk/uchadzac/prihlaska-na-eu-v-bratislave/navod-na-vyplnenie-e-prihlasky-2-stupen

 

Viac informácií: https://euba.sk/uchadzac

 

Zásady prijímacieho konania na Fakultu aplikovaných jazykov Ekonomickej univerzity v Bratislave na akademický rok 2024/2025

 

https://www.euba.sk/uchadzac/prijimacie-konanie/vseobecne-informacie-o-prijimacom-konani#informacie-o-pocte-prijimanych-uchadzacov

 

Ukážkový test na Fakultu aplikovaných jazykov z anglického jazyka

Ukážkový test na Fakultu aplikovaných jazykov z nemeckého jazyka

Ekonomická univerzita v Bratislave za účelom šírenia pozitívneho povedomia a propagácie organizovaných verejných akcií, vyhotovuje obrazové a zvukové záznamy, ktoré zverejňuje na svojej webovej stránke. V prípade výhrad k zverejneným obrazovým a zvukovým záznamom si uplatňujte tieto výhrady písomne na e-mail: . Kompletné informácie k spracúvaniu osobných údajov tu.