Načítavam stránku...

Vedecký článok (štúdia) (8 až 10 strán) – vedecký žáner. Všestranné, systematické a podrobné osvetlenie jednej, spravidla úzko vymedzenej témy. Dôležitá je ucelenosť a všestrannosť spracovania.  Autor štúdie využíva, kriticky prehodnocuje a syntetizuje všetky dovtedy známe poznatky o danej téme. Obohacuje ich o nové pôvodné poznatky,  ktoré sú výsledkom autorovej vlastnej vedeckej práce, a predkladá závery.

Odborný článok (4 až 5 strán) – populárno-náučný žáner. Podrobné a prehľadné osvetlenie vybranej problematiky v rámci širšieho kontextu. Autor odborného článku definuje, analyzuje, porovnáva a aplikuje veci a javy v rámci zvoleného kontextu. 

Recenzia (1,5 až 3 strany) – podobou aj funkciou úzko súvisí s posudkom. Je to zhodnotenie hotového, publikovaného diela. Je to text stojaci medzi potenciálne neznámou prácou a zvedavým záujemcom o túto prácu. Čitateľ recenzie chce vedieť, čo práca obsahuje a ako ju hodnotí odborník.

  1. časť recenzie – stručná informácia o celej recenzovanej práci (informačná),
  2. časť recenzie – vecný a objektívny pohľad na recenzovaný text ,
  3. časť recenzie – hodnotenie.

Recenzia nie je ani interpretácia, ani kritika.

Správa (1 až 3 strany) – podrobná informácia o vedeckých podujatiach a podporných vedeckovýskumných aktivít. Treba uvádzať ciele, zámery, výsledky a prínos podujatia alebo aktivity v oblasti vedy a výskumu.

FaLang translation system by Faboba
Chcete byť informovaný o aktuálnom dianí na fakulte?