Načítavam stránku...

V časopise je možné publikovať ČLÁNKY v nasledovných rubrikách:

JAZYK, KOMUNIKÁCIA, KULTÚRA (JKK)

Rubrika je venovaná predovšetkým:

 • lingvistickým javom na úrovni synchrónie a diachrónie,
 • porovnávacej lingvistike,
 • teórii komunikácie a interkultúrnej komunikácie,
 • dejinám a kultúre jazykovej oblasti.

 

DIDAKTIKA A METODIKA VYUČOVACÍCH A CUDZÍCH JAZYKOV (DMJ)

Rubrika je venovaná najmä:

 • didaktike jazykov,
 • metodike výučby jazykov,
 • učebným štýlom a stratégiám v cudzojazyčnej edukácii,
 • testológii v kontexte SERR pre cudzie jazyky.

 

TRANSLATOLÓGIA (TRA)

Rubrika je venovaná najmä:

 • teórii a praxi prekladateľstva a tlmočníctva,
 • prekladu a tlmočeniu všeobecného a umeleckého textu z cudzieho jazyka do slovenského jazyka a naopak,
 • prekladu a tlmočeniu odborného textu z cudzieho jazyka do slovenského jazyka a naopak, najmä v ekonomických vedách.

 

SPRÁVY (SPR)

Rubrika je venovaná:

 • správam z vedeckých podujatí a podporných vedeckovýskumných aktivít Fakulty aplikovaných jazykov a Ekonomickej univerzity EU v Bratislave

 

RECENZIE (REC)

Rubrika je venovaná:

 • recenziám vedeckých statí, odborných článkov, projektových štúdií, publikácií a monografií vytvorených na fakulte, na iných vysokých školách na Slovensku a v zahraničí.
FaLang translation system by Faboba
Chcete byť informovaný o aktuálnom dianí na fakulte?